Besiktningskursen den 5-7 november, som delvis var på Hooks Herrgård och delvis i Aneby, blev ännu en trevlig tillställning med många engagerade deltagare. Från Kursledningen vill vi tacka alla och ser fram emot nästa tillfälle om 2 veckor.


Kursledare Ylva Cederberg-Breman informerar deltagarna om vad som kommer att hända under dessa tre intensiva dagar.

 


Besiktningsövning på lekplats i Aneby. Vilka mått är det som gäller här? Hur skall vi skriva?

 


Vi turas om, ibland får man leka ibland är man den som skriver.

 


Vem har sagt att besiktning och kontroller måste var tråkigt?

 


Efter endast tre dagar med föreläsningar om lagar och regler och praktiska övningar, så har en bra grund för att fortsätta att lära sig att besiktiga lekredskap skapats. Förhoppningsvis med målsättningen att bli en certifierad besiktningsperson. Denna certifiering utförs av SERENO Certifiering AB.