Search Advanced Close

To find product downloads simply click on one of the options above and then use the search form displayed to find all the documents associated with your search.

 

Search Advanced Close

Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Vasaparken i Uppsala

En fin och välplanerad,riktigt bra tillgänglighetsanpassad park.

2018-07-12 09:17:00

Mer information

Thilanderska castle-themed playground, Sweden

Installed in Sweden, this spellbinding play area boasts a custom castle-themed UniPlay unit to attract the attention of children.

2018-06-04 11:03:00

Mer information

Pirattema - Strandbadet

Kund: Tyresö kommun HAGS Produkter: Unimini Edmund, Swingseat Tango

2018-02-06 17:44:00

Mer information

Referensplatser

Låt dig inspireras

Visa alla referensobjekt
Search Advanced Close

Lekplatsen – en tillgänglig mötesplats för alla?

Självklart ska alla få vara med och leka. För barn med funktionsvariationer kan det finnas hinder som andra inte tänker på. På HAGS jobbar man för att lekplatsen ska vara en social mötesplats med något för alla.

HAGS mål är att skapa möjligheter till att alla ska kunna vara med. Det finns många olika funktionsvariationer och det är lätt hänt att man bara tänker på rullstolar. Till de vanligaste funktionsvariationerna hör rörelsevariation, adhd, utvecklingsstörning, synskada, autism och hörselskada. Ofta kan olika behov krocka.

– Därför försöker vi skapa sociala mötesplatser som är bra för så många som möjligt. Alla kan inte göra allt, men det ska finnas något för alla, förklarar Helen Bergander på HAGS.

En grupp som det är lätt att glömma bort är de med mag- och tarmproblem. För dem är det avgörande att lekplatsen har en toalett i närheten. För barn med synnedsättning är det bra med kontrastfärger och med olika strukturer i marken. Nivåskillnader är bra för synsvaga, men inte rullstolsburna. För synsvaga fungerar kontrastmarkeringar i den gjutna gummimattan bättre. Sand är roligt att leka med, men är besvärligt för bensvaga och rullstolsburna att ta sig fram i. För dem behövs hårdgjorda ytor, som gummimatta, asfalt eller plattor.

– Klätterfunktioner är bra – även rörelsesvaga stimuleras av träningen och tycker det är roligt, säger Helen Bergander.
– Men för dem som inte kan klättra alls är det viktigt att det finns spel och annat roligt att göra i markplan.

HAGS gruppgunga är ett exempel på en lekdetalj som fungerar väldigt bra även för barn med funktionsvariationer. Den är rymlig och om man inte orkar sitta går det bra att ligga ner och njuta av rörelsen. Utsikten upp mot himlen ger en ny dimension att ligga och titta på. Små lekhus är bra för barn med autism, eftersom de kan vilja gå undan för sig själva ibland, men ändå vara en del av leken på lekplatsen. Barn som har en utvecklingsstörning leker ofta längre upp i åldrarna – därför är det bra att se till att det finns lekutrustning som är tillräckligt dimensionerad.

– När vi tar fram nya lekställningar försöker vi ha med tanken att det ska finnas olika svårighetsgrader. Även barn utan funktionsvariationer mår bra av att utmanas och lära sig nytt.

Även miljön runt lekplatsen spelar roll: Kan man ta sig fram till själva lekplatsen enkelt? Kan man parkera en bil i närheten? Finns det någonstans man kan vila sig mellan varven? Det kan också vara föräldern som har funktionsvariationer. Det är viktigt att även de kan komma intill och hjälpa till vid de olika lekfunktionerna. Gör man lekplatsen inbjudande även för äldre, exempelvis med sittplatser, finns förutsättningar för att människor i alla åldrar ska mötas på lekplatsen.