Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

 

Underlag

 

Underlagets roll för en säker lekplats:

  • Det stötdämpandeunderlaget bidrar till att förhindra allvarliga skallskador som kan orsakas av ofrivilliga fall från lekredskap.
  • För alla lekredskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller redskap med en tvingande rörelse, så skall islagsytor runt lekredskap inom minimiutrymmet (säkerhetsområdet) ha ett stötdämpandeunderlag som uppfyller de fastställda krav som återfinns i de publicerade europeiska standarder för lekplatser, SS-EN 1176 och SS-EN 1177.
  • Vid sidan av säkerhethets aspekter så har även underlaget på en lekplats andra betydelser för barnens lek. Färger, strukturer, mönster mm stödjer fantasifull och kreativ lek och uppmuntrar till rörelse och motorikträning.

 

Saker att tänka på innan och vid installationen:

  • Den fria fallhöjden på de lekredskap eller annan typ av utrustning som är inplanerad. 
  • Den kritiska fallhöjden för den aktuella typ av stötdämpandeunderlag som är valt.
  • Förhållanden på platsen för installationen, t.ex. dränering, klimat typ av  bärlager/överbyggnader mm.
  • Lösfyllnadsmaterial skall alltid överfyllas med 100mm extra material av samma sort.
  • Vilka åldersgrupper på användarna är platsen huvudsakligen anpassad för.


 


 

Nivåstabila stötdämpande underlag

 

Platsgjuten gummibeläggning 
Den ger en kontinuerlig sömlös yta som möjliggör enkel åtkomst för rullstolsanvändare.
Finns i olika färgalternativ.
Beläggningen är lämplig för både lek- och sportområden. 
Vid lekredskap är det viktigt att iaktta att gummibeläggningens kritiska fallhöjd är minst densamma som de aktuella redskapens fallhöjd.

 

Gummiplattor
Förtillverkade plattor av gummigranulat. Plattorna finns i olika tjocklekar, vanligtvis från cirka 30mm till och med cirka 100 mm. Normalt i storlek 500x500 mm. Finns i olika färgalternativ.
Vid lekredskap är det viktigt att iaktta att gummibeläggningens kritiska fallhöjd är minst densamma som de aktuella redskapens fallhöjd.

 

Konstgräs
Konstgräs lämpar sig för åretruntbruk, och är hållbart och kan med fördel läggas på sluttningar. 
Det är ett bra alternativ för områden som utsätts för stort slitage. Beläggningen är lämplig för både lek- och sportområden. Finns i olika färgalternativ.
När konstgräs används som stötdämpande underlag runt lekredskap så läggs ett stötdämpande skikt under konstgräset.
Viktigt att iaktta att konstgräsets och sviktpadens kritiska fallhöjd är minst densamma som de aktuella redskapens fallhöjd.


 

Lösfyllnadsmaterial som stötdämpande underlag

 

Träflis (cellulosaflis)
Cellulosaflisen, eller råflisen, kommer från de yttre delarna av stocken. Detta material är mycket bra både ur en säkerhetssynpunkt men även att den skapar en fin miljö runt tex naturlekredskap. bör barken inte vara för fin i strukturen. Detta gör den ganska lättflyktig och kan skapa underhållsproblem.

 

Bark
Material från trädstammen yttredel. Om barken är för finfördelad så flyttar den sig lätt vid lek och vid kraftiga vindar. Detta skapar ofta ett större behov av underhåll än tex Cellulosaflisen.

 

Sand/grus
När sand används som stötdämpande underlag runt lekredskap så skall den ha en kornstorleksfördelning från 0,25 till maximalt 8 mm. Eventuell kontroll av kornstorlek utförs genom en siktanalys i enlighet med SS-EN 933-1

 


 

Andra material

 

Gräs
Gräsets frodiga utseende och gröna färg skapar fina ytor för små lekplatser med måttlig trafik. Gräsets stötdämpande egenskaper varierar beroende på typ av jordmån och klimat. Kan vanligtvis och välunderhållen användas som skydd vid fallhöjder på upp till och med 1000 mm.

 

Asfalt
Asfalt är en populär typ av yta för sporter och multifunktionella spelområden. Asfalt är enkel att lägga ut, underhålla och ger en bra yta för de flesta sporter. Linjer och spelområden kan lätt målas upp beständigt på asfaltsytor. På grund av avsaknad av stötdämpande egenskaper så lämpar sig inte asfalt under och runt lekredskap med fallhöjder över 600 mm eller med en tvingande rörelse.

 

Bakbarsand / leksand
Sand ej avsedd som stötdämpandeunderlag. Kan dock användas runt lekredskap eller utrustning där det ej föreligger krav på stötdämpandeförmåga. Bakbara sandytor skapar en rolig och kreativ lek, gärna tillsammans med vatten.