När du har skickat in din anmälan kommer du att få en kopia på den via e-mail. OBS! Bekräftelse på om du är antagen på kursen kommer senare. Frågor angående fakturering, logi och övrigt hänvisas till Therese Ottosson, T.Ottosson@hags.com.