Lekplatsgurun delar med sig av sina kunskaper

Det Janne Wahlstedt inte vet om säkerhet på lekplatser är inte värt att veta. Med närmare 30 års erfarenhet i branschen blir han ofta kallad för lekplatsguru. I dag är Janne Säkerhetschef på HAGS Aneby AB och populär kursledare i HAGS utbildningar inom säkerhet på lekplatser.


Text och foto: Johan Mikaelsson juni 2017

Janne Wahlstedt har arbetat med lekplatser under fyra decennier. Han kom tidigt i kontakt med HAGS. Besiktning av lekplatser har varit ett kärnområde sedan början av 1990-talet.
Den gemensamma resan med HAGS fortsätter. Säkerhetstänkandet står ständigt i centrum för uppmärksamheten. Det är uppenbart vid mötet med honom nära hans bostad i Örgryte i Göteborg. När han sätter sig på en bänk i lekparken börjar han genast reflektera. En pojke i femårsåldern ligger på taket till ett litet lekhus.

– Finns det en glipa som inte ska vara där så ska den åtgärdas. Det är sådant man vill att ordinarie personal här ska se. Som barn förutsätter man ju att allt är okej, och det gör man som förälder också. Och det ska det vara, summerar Janne Wahlstedt, som ansvarar för lekplatsbesiktning vid företaget Utetjänst i Kungsbacka. 

Lekplatsen är bra, tycker han, med stora ytor runt redskapen och rejäla avstånd till kanterna. Sedan spekulerar han kring tänkbara risker. Någon yta är möjligen för hård och en skruv kan sakna skydd. Ett större träd hade kunnat ge skugga.

– I den här delen är det nästan lite för stora avstånd mellan redskapen. Barn tycker ofta att det är roligare om det händer mer, som det gör där borta, säger Janne Wahlstedt och pekar.

Riskerna måste sättas i relation till andra risker i samhället och vid idrottsaktiviteter.

– Om vi tittar på det här lekhuset. Vad kan hända? Det är naturligtvis mycket farligare för ett litet barn som tar sig ut på balkongen på åttonde våningen och börjar klättra. Men allvarliga brister på lekplatsen måste givetvis tas på största allvar.

Han började i trädgårdsbranschen. Första lekplatsen byggde han 1985. I början på 90-talet började han besiktiga. En del av kunskaperna delar han med sig av under besiktningskurserna. Deltagarna kommer från kommunala bostadsbolag och privata aktörer. Det viktiga är att förstå innebörden av standarden
(SSEN 1176) för lekredskap.

– De ska veta vad de ska göra när de går ut på lekplatserna. När ska varningsklockan ringa? Här ser allt ut att vara frid och fröjd, men om något har gått sönder ska den som kontrollerar kunna identifiera sådant som utgör risk för en allvarlig skada, förklarar Janne Wahlstedt.

Vuxna ska inte bara ska vara fysiskt närvarande vid lekplatsen när barnen leker. 

– Föräldern där borta, som sitter och tittar ner i telefonen, är inte med. Det ser jag ofta. De tar för givet att barnet leker själva och att allt är okej.

Om allt monterats efter anvisningarna är de flesta redskap rimligt säkra – om de används som det är tänkt. Mindre skador är svåra att undvika.

– Idag handlar det ofta om att det ska vara någon annans fel. Vems är ansvaret? I min värld är det jag som har ansvar för mina barn, säger Janne Wahlstedt. Här är gungorna separerade från de andra lekredskapen. Här har man planerat. Då blir risken mindre.

Vid den årliga besiktningen görs en omfattande tillsyn. Fel delas in i A-, B- eller C-fel. Det primära att undersöka är risken att fastna med huvud, hals och delar av klädsel, höga fall och hårda underlag. Går något sönder veckan efter att en certifierad besiktningsman varit på plats ska det inte dröja ett år tills felet upptäcks.

Underhåll och skötsel är A och O. Det kan handla om att upptäcka rostskador och att måla om. Vid besiktning testas också hur det är tänkt att redskapet ska användas. Barn testar ju.

– Det föräldern och barnet gör där borta, säger Janne, är som när jag gör funktionskontroll. Jag ser att det funkar, att allt sitter stadigt fast i marken, kollar sanden och gräver fram fundament, ser att alla skruvar sitter, att alla nät är hela, att gungsitsarna sitter fast.

Visuell tillsyn sker helst dagligen. Är något trasigt? Framför allt: kan det ske en olycka?

– Det vi försöker lära folk på utbildningarna hos HAGS är att göra riskanalyser. Att direkt se fel och bedöma om de måste åtgärdas nu eller om det kan vänta. Om någon kan ramla ner från en hög klätterställning är det allvarligare än att få en flisa.

Risker finns inom idrotten, i skogen, i trafiken, i hemmet, överallt. Det blir blessyrer. Så även på lekplatser. Men en del på en klätterställning ska inte lossna och ett lekhus ska inte välta.

Ansvaret för underhållet vilar på fastighetsägaren eller markägaren. Arbetsgivaren har också ansvar för att de som sköter utrustningen har rätt kompetens.

Efter besiktningar i Danmark och Norge väntar en resa till Namibia för Janne Wahlstedt. Ett lekland på ett köpcenter ska besiktigas inför invigning.

– Ett litet barn ska inte behöva skada sig för att vi vuxna inte har utfört underhåll, monterat fel eller missat besiktningen.


Fakta: HAGS besiktningskurs
HAGS erbjuder utbildning i lekplatsbesiktning. Tredagarskursen i Aneby ger teoretisk och praktisk kunskap i säkerhetsarbete enligt gällande normer och lagstiftning. Syftet är att minska antalet olyckor på våra lekplatser. Nästa utbildningstillfällen sker till hösten.

Läs mer om besiktningskursen och aktuella datum här >>