Search Advanced Close

To find product downloads simply click on one of the options above and then use the search form displayed to find all the documents associated with your search.

 

Search Advanced Close

Du har ännu inga favoriter

Search Advanced Close

Innovative MUGA in Finchampstead, United Kingdom

HAGS worked in partnership with Wokingham Borough Council to develop an innovative Multi- Use Games Area (MUGA), aimed at tackling inactivity, encouraging community spirit and promoting the practice of different sports for all ages and abilities.

2017-05-12 10:59:00

Fallstudie detaljer

Outdoor Gym, Charlotte Corday stadium, Mondeville

The project was spearheaded by Paolo Boulent, director of Mondeville city council' sports department and ex-professional athlete, and is part of a wider programme launched by the council to improve the city's sports provision and encourage the residents to work out regularly.

2017-05-12 10:30:00

Fallstudie detaljer

Multi-Play Unit with Integrated Shade, Marseille, France

This Alanis UniPlay unit and UniMini Eima have been installed in a holiday camp in Marseille. The two multi-play units cater for a broad age range and extra protection against the sun is provided on the Alanis structure. Test copy.

2017-05-08 09:52:00

Fallstudie detaljer

Get more inspiration from other installations all around the world

Visa alla referensobjekt
Search Advanced Close

Skapa en Parkour-park med HAGS

Om parkour

parkour park

Parkour är en teknik som fokuserar på att utveckla kroppen och sinnet genom rörelse, utmaningar och utforskning. Det är en kombination av löpning, hopp och rullningar och det gäller att klara olika hinder på vägen.

Parkour är en kul och kreativ aktivitet där människor i alla åldrar och med olika bakgrunder och förmågor kan delta. Deltagarna utforskar sin egna förmåga med alla tillgängliga medel. Det handlar om att uttrycka sig själv genom rörelse, hitta nya utmaningar och alltid respektera omgivningen.

Parkour startade i Frankrike på 1980-talet av en grupp män som kallade sig själva Yamakasi. Den här gruppen av kompisar tog sina barndomslekar och blandade dem med element från kampsport, militärutbildning och naturliga metoder för fysisk fitness. De utvecklade Parkour under flera år. Det fanns många och varierande influenser, men kärnprinciperna var att alltid utveckla sig själv, fysiskt och psykiskt, och finna sin egen genuina potential.

Fördelar med Parkour

parkour park

Parkour är en mycket avancerad form av fysisk aktivitet och kan därmed hjälpa till att motverka hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, högt blodtryck, diabetes och vissa cancerformer. Fysisk aktivitet i kombination med en nyttig och balanserad kost är direkt kopplade till att motverka övervikt. Fysisk aktivitet har visat sig ha positiv påverkan på psykologiskt välbefinnande, något som är väl dokumenterat. Bättre självförtroende och generellt välbefinnande kan också ha positiv inverkan på inlärningsförmågan.

Parkour har bevisat positiv inverkan i att minska antisocialt beteende eftersom disciplinen uppmuntrar till samarbete mellan utövare och förbättrar gemenskapen.

En träningsanläggning för Parkour ger positivt utnyttjande av ett befintligt utrymme och kan förbättra befintliga anläggningar oavsett om det handlar om lekplatser eller fitnessområden. Parkour uppmuntrar till gemenskap, social inkludering, nedbrytning av kulturbarriärer och könsstereotyper. Det finns risker och juridiska problem med att öva Parkour på privat egendom. En träningsanläggning för Parkour ger utrymme för båda nya och erfarna utövare att öva Parkour i en kontrollerad och säker miljö.

Vad skall ingå i en Parkouranläggning?

parkour park

Parkourmoduler
En träningsanläggning för Parkour är byggd i stål och betong. Den ska erbjuda så mycket variation som möjligt för den fysiska utmaningen.Anläggning är konstruerad för att återskapa stadsmiljöer och består i regel av en blandning av stålprofiler, stålbalkar, betongväggar betongplattformar, stolpar med gummisteg och naturliga element.

Skyltar
Skyltar är tillval i en träningsanläggning för Parkour. Vi kan ge exempel på skyltmaterial och föreslå vad som kan ingå. Vi rekommenderar att informationsskyltarna innehåller en kontaktperson för nödsituationer, platsens adress, kontaktuppgifter till ägare och operatör, samt vissa riktlinjer för hälsa och säkerhet.

Underlag
Vi rekommenderar att följande specifikationer för underlag följer BS EN 1177 för element som är upp till 3,0 m höga, så länge det inte strider mot användbarheten:

  • Eco Surface återvunna bundna gummitäckningsmaterial med relevant kritisk fallhöjd.
  • Safergrass – Gräsmattor med relevant kritisk fallhöjd.

Annat ytmaterial kan användas men kan utgöra en konflikt med Parkour-träningsanläggningens allmänna användbarhet.

 

Våra Parkour-element och specialanläggningar

parkour park

Vi erbjuder såväl standard som specialtillverkade träningsanläggningar för Parkour. Produkterna är utformade i samarbete med Parkour-tränare och utövare.

Hälso- och säkerhetskrav
Vårt sortiment uppfyller Europastandarden för Parkour SS-EN 16899 och varje produkt eller anläggning genomgår oberoende riskbedömning.

Material
Våra träningsanläggningar för Parkour består i regel av en blandning av stålprofiler, stålbalkar, betongväggar betongplattformar och stolpar med gummisteg. Andra material och naturliga element kan användas vid byggande av en anläggning.

Riktlinjer för underhåll
Våra Parkour-element är i regel underhållsfria. Vi rekommenderar dock att en rutinmässig visuell besiktning görs varje månad. Att en funktionsbesiktning görs var tredje månad och en huvudbesiktning görs en gång om året för bästa säkerhet och lång brukningstid för våra Parkour-parker.