Search Advanced Close

To find product downloads simply click on one of the options above and then use the search form displayed to find all the documents associated with your search.

 

Search Advanced Close

Du har ännu inga favoriter

Search Advanced Close

Innovative MUGA in Finchampstead, United Kingdom

HAGS worked in partnership with Wokingham Borough Council to develop an innovative Multi- Use Games Area (MUGA), aimed at tackling inactivity, encouraging community spirit and promoting the practice of different sports for all ages and abilities.

2017-05-12 10:59:00

Fallstudie detaljer

Outdoor Gym, Charlotte Corday stadium, Mondeville

The project was spearheaded by Paolo Boulent, director of Mondeville city council' sports department and ex-professional athlete, and is part of a wider programme launched by the council to improve the city's sports provision and encourage the residents to work out regularly.

2017-05-12 10:30:00

Fallstudie detaljer

Multi-Play Unit with Integrated Shade, Marseille, France

This Alanis UniPlay unit and UniMini Eima have been installed in a holiday camp in Marseille. The two multi-play units cater for a broad age range and extra protection against the sun is provided on the Alanis structure. Test copy.

2017-05-08 09:52:00

Fallstudie detaljer

Get more inspiration from other installations all around the world

Visa alla referensobjekt
Search Advanced Close

Säkerhetskrav på lekplatser

Standarden för lekplatsutrustning är SS-EN 1176 och en hänvisning till denna samt hänvisning till nationella lagar och lokala förordningar skall finnas.

De personer som är ansvariga för säkerhetsbesiktning av lekutrustningen måste ha an utförlig förståelse av standarderna och kunna säkerställa att alla standarder uppfylls fullt ut. Den här broschyren täcker in de viktigaste områdena i standarden SS-EN 1176. För fullständig och detaljerad information hänvisar vi till de verkliga standardpublikationerna.

guide to european standard EN 1176

Guide till Europastandard SS-EN 1176

guide to european standard EN 1176

Riktlinjer för lekplatser

Rutiner för inspektion och underhåll

All lekutrustning som installeras på allmänna områden ska besiktigas och underhållas i enlighet med Europastandardernas vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift: SS-EN 1176-7.

HAGS produktgarantier gäller endast om besiktningar och underhåll utförs enligt informationen i det här dokumentet.

Hur ofta besiktningarna ska göras varierar beroende på typ av utrustning/material samt andra faktorer, t.ex. användning, risk för vandalisering, klimatförhållanden, luftförorening samt utrustningens ålder.

Dokumentet nedan innehåller en detaljerad checklista för alla typer av besiktning och utrustning.

Inspection and maintenance checklists for playgrounds