Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

 

Montering & installation

 

Montering
Transportkrav och miljöhänsyn gör att HAGS utrustning levereras på ett av tre sätt: omonterad, med förmonterade sektioner eller färdigmonterad. För att säkerställa att lek- eller träningsredskapet monteras på ett säkert och riktigt sätt ska monteringen ske i enlighet med den monteringsinstruktion som bipackas leveransen. Personal ska ha erforderlig kunskap. Montering på sätt som avviker från monteringsanvisningen kan innebära säkerhets-risker men också att garantiåtaganden inte gäller. Vid behov av extra monteringsinstruktion kontakta din HAGS representant. Förhindra alltid tillträde till redskapen under pågående monteringsarbete så att olycksrisker undviks. Klicka här för att läsa guiden för inspektion och underhåll.

 

Särskilda villkor i samband med HAGS Montering och Entreprenad 

Vid beställning av montering/ entreprenad återkommer HAGS separat med bekräftat installationsdatum. 
HAGS förbehåller sig rätten att debitera extra kostnader om leverans eller installation ändras av kund mindre än 7 arbetsdagar före utsatt leverans/ installationsdatum.

Vid HAGS Montering d.v.s. installation av utrustning utan markarbete, ingår endast montering av utrustning levererad av HAGS. Ingen avfallshantering eller återställning ingår. Ombesörjande av emballage beställs separat mot debitering. 

Vid HAGS Entreprenad ingår montering av HAGS levererad utrustning samt markarbete enligt tidigare tillhandahållen offert. Vid HAGS Entreprenad ingår avemballering, deponi av avfall samt återställning av offererad monteringsyta. 

Vid förutsättningar som avviker från skriftlig offert/ order förbehåller sig HAGS rätten att separat debitera dessa kostnader exempelvis vid schakt och färdigställande av extra massor/ ytor, icke schaktbara massor så som fundament, berg, sten, vandalisering och stöld. Av kund icke angivna markförhållanden som kräver extra arbete exempelvis fjärrvärme, fiber, el, belysning, avlopp, brunnar, lutning, träd, staket, tjäle, sarg, grindar, hinder samt tillfartsvägar. 

Beställaren ansvarar för rivning av befintlig utrustning, sprängning, dränering, utsättning av kablar, stängsel, hantering av förorenade massor, maskin/ fordon för lossning vid leverans av gods samt eventuell lagerföring och transport till arbetsplats. 
 
Beställare ansvarar för adekvat utfört markarbete vid installation av konstgräs, platsgjuten gummibeläggning, Safagrass samt gummiplattor. Väderförhållanden ska beaktas vid montering av dessa underlag. 

Linjering till Arenor ingår ej och beställs separat. 

 

Inspektion
Efter slutförd montering ska redskapet alltid inspekteras med avseende på säkerhet, funktion och montage. Eventuella avvikelser ska alltid åtgärdas innan lekredskapet tas i bruk.
Läs mer om HAGS inspektion här.

 

X

Behöver du hjälp?

Vi svarar gärna på dina frågor, tankar och funderingar. 

Våra experter finns här för att hjälpa dig med frågor kring lekparksutrustning, utegym och parkmöbler. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.